tien-tram-ket-noi-trai-tim-tinh-nguyen-2017-6

Tiền Trạm Kết Nối Trái Tim Tình Nguyện 2017 tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước