Tổ Quốc Gió Và Tôi

Với tinh thần biết ơn sâu sắt dành đến Cha ông đã hy sinh cho chúng ta được nền độc lập như ngày hôm nay. Hướng về ngày 27/07 “Thương binh liệt sĩ” nhằm muốn được thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ đến thế hệ đi trước và mong muốn học tập đi theo con đường một lòng đoàn kết cùng nhau yêu Tổ Quốc, cùng nhau chiến đấu vì Tổ Quốc. Hội tình nguyện Gió Yêu Thương tổ chương trình Dâng hương kết hợp Teambuilding với chủ đề “Tổ Quốc! Gió và Tôi”.