Xuân Yêu Thương

Xuân Yêu Thương” là một hoạt động nằm trong chương trình của Hội được tổ chức vào những ngày đầu năm, để góp phần san sẻ thêm tinh thần cũng như vật chất cho những hoàn cảnh khó khăn có thể đón một cái Tết Nguyên Đán trọn vẹn với gia đình.