Trăng Yêu Thương

Trăng Yêu Thương” được tổ chức vào dịp Trung Thu là ngày lễ của mọi người và đặc biệt là trẻ em. Hoạt động này nhằm mục đích giúp cho mọi người dân ở những nơi mà Hội đặt chân đến có thể đón được một cái Tết Trung Thu Đoàn Viên tron vẹn hơn và ấm cúng hơn bên gia đình,trẻ em có thể được ăn bánh Trung Thu và chơi Lồng Đèn.