Rất vui vì đã được đồng hành cùng với gió trong 3 năm