Sự hoài nghi, thiếu thông tin hay khoảng cách về thời gian và địa lý có thể trở thành rào cản khiến bạn chùn bước trước những dự định thiện nguyện. Một vài yếu tố dưới đây có thể là nguyên nhân khiến dự định thiện nguyện của bạn bị bỏ ngỏ. Sự hoài nghi […]