Tháng 4, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8, Gió sẽ bắt đầu chuyến hành trình Trao Yêu Thương Nhận Nụ Cười 2018, hàng trình đến với các hộ gia đình khó khăn và các em nhỏ tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ MỤC […]